Hoeveelheden bepaling

Logo BluebeamTen behoeve van het bepalen van kosten voor een bouwwerk, is het van belang de noodzakelijke hoeveelheden correct te bepalen. Voorheen gebeurde deze werkzaamheden vooral met een meetlat, waarbij de hoeveelheden apart ingevoerd moesten worden en typfouten snel gemaakt zijn.

Adviesbureau Wolderwijd bv werkt nu al een aantal jaren met het programma Bluebeam. Bij dit programma worden digitale tekeningen ingelezen en verschaald. Naast de mogelijkheid om diverse aantekeningen in deze digitale tekeningen te maken, biedt Bluebeam ook de mogelijkheid om te meten en te tellen. Al deze metingen kunnen voorzien worden van diverse persoonlijke eigenschappen.

De metingen worden automatisch verzameld in een hoeveelhedenstaat, die te exporteren is naar een calculatieprogramma.

Het voordeel van deze meetsystematiek is, dat een andere partij exact kan zien wat gemeten is en alle hoeveelheden en meettekeningen makkelijk digitaal uitwisselbaar en controleerbaar zijn. Daarnaast worden fouten met betrekking tot overnemen van getallen uitgesloten, doordat de hoeveelhedenstaat uit Bluebeam direct geƫxporteerd kan worden naar het calculatieprogramma.

Naast het voorkomen van meetfouten en invoerfouten, heeft Bluebeam een bijkomend voordeel, dat het bepalen van hoeveelheden een stuk sneller gaat en daarmee kosten voor de opdrachtgever bespaard worden.

Behalve het bepalen van hoeveelheden voor het maken van interne begrotingen, kunnen wij u assisteren bij het bepalen van diverse hoeveelheden. Wij hebben hierin ervaring opgedaan bij diverse bouw gerelateerde bedrijven.